SIPOCA 13

 

Rezultat 1 (opere scrise) - Instrumente de planificare strategică şi de bugetare pe programe realizate.

  Activitatea 2 - Dezvoltarea instrumentelor de planificare strategică şi de bugetare pe programe pentru pentru programele naţionale de sănătate publică.
   

Subactivitatea 2.1 - Elaborarea unei analize comprehensive a situaţiei actuale a Programelor Naţionale de Sănătate Publică şi evaluarea nevoilor acestora.

   

Subactivitatea 2.2 - Elaborarea unei metodologii unitare planificare strategică şi bugetară, plan de măsuri pentru PNSP, matrice logframe PNSP, organizarea fluxurilor financiare şi controlul implementării Programelor Naţionale de Sănătate Publică, incluzând criterii precum echitatea, eficienţa, costurile, fezabilitatea.

Rezultat 2 (opere scrise) - Instrumente de planificare strategică şi de bugetare pe programe realizate.

 

Activitatea 3 - Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a programelor naţionale de sănătate publică.

   

Subactivitatea 3.1 - Elaborarea unei metodologii unitare de monitorizare şi evaluare a programelor naţionale de sănătate publică care include sursele de date, metodologia de culegere a datelor, procedurile utilizate, indicatorii de performanţă, standarde şi modele de raportare periodică.

   

Subactivitatea 3.1.5 - Elaborarea celor 12 planuri de monitorizare şi evaluare, câte unul pentru fiecare program naţional.

Rezultat 4 (opere scrise) - Cadrul de reglementare a programelor naţionale de sănătate publică revizuit.

 

Activitatea 5 - Evaluarea și revizuirea cadrului de reglementare a programelor naţionale de sănătate publică precum şi definirea mandatelor şi competenţelor la nivel central, regional şi local în derularea PNSP.

   

Subactivitatea 5.1 - Evaluarea cadrului de reglementare a programelor naţionale de sănătate publică, elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acestuia.

Rezultat 5 (opere scrise) - Mandatele şi competenţele la nivel central, regional şi local în derularea PNSP definite.

 

Activitatea 6 - Definirea mandatelor şi competenţelor la nivel central, regional şi local în derularea PNSP.

   

Subactivitatea 6.1 - Definirea mandatelor şi competenţelor la nivel naţional, regional şi local.

   

Subactivitatea 6.2 - Elaborarea unei metodologii/proceduri de coordonare, monitorizare şi evaluare a exercitării competenţelor de către actorii implicaţi în realizarea managementului programelor naţionale de sănătate publică.

   

Subactivitatea 6.2.4 - Elaborarea celor 12 proceduri de coordonare, monitorizare şi evaluare a exercitării competenţelor la nivel central, regional şi local.

Rezultat 8 - Cunoştinţe şi abilităţi îmbunătăţite ale personalului.

  Activitatea 8 - Organizarea de sesiuni de instruire şi diseminare a metodologiilor şi instrumentelor elaborate in cadrul proiectului.
   

Subactivitatea 8.2 - Organizare de întâlniri, prezentări, brainstorming pentru personalul implicat în implementarea PNSP pentru diseminarea noilor metodologii de derulare a programului şi a unor activităţi de formare a personalului implicat în managementul şi coordonarea PNSP la nivel central şi local, pe domeniile de competenţă critice pentru atingerea performanţei aşteptate.