SIPOCA 13

  Modul 1 - Metodologie unitară de monitorizare și evaluare a programelor naționale de sănătate publică - expert principal PNSP 1;
  Modul 2 - Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de raportare periodică în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică expert PNSP 2;
  Modul 3 - Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, stahdarde și modele de raportare periodică în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș - expert PNSP 3;
  Modul 4 - Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de raportare periodică în cadrul Institutului Național de Pneumologie Prof. Dr. Marius Nasta - expert PNSP 4;
 Modul 5 - Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde șimodele de raportare periodică în cadrul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu - Rusescu - expert PNSP 5;
  Modul 6 - Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de raportare periodică în cadrul Agenției Naționale de Transplant - expert PNSP 6;
  Modul 7 - Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de raportare periodică în cadrul Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice - expert PNSP 7;
  Modul 8 - Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de raportare periodică în cadrul Centrul Național de Sănătate Mintală și Lupta Antidrog - expert PNSP 8;
  Modul 9 - Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de raportare periodică în cadrul Institutului Național de Endocrinologie C. I. Parhon. - expertPNSP 9.